WWTP- OXICLAR
WWTP- OXICLAR

20 000 PE, Elektrinai, Lithuania

WWTP- CITYCLAR
WWTP- CITYCLAR

93 400 PE, Telšiai, Lithuania

WWTP- CITYCLAR
WWTP- CITYCLAR

42 000 PE, Kedainiai, Lithuania

WWTP- OXICLAR
WWTP- OXICLAR

20 000 PE, Elektrinai, Lithuania

WWTP- OXICLAR
WWTP- OXICLAR

47 700 PE, Rokiškis, Lithuania

WWTP- OXICLAR
WWTP- CITYCLAR
WWTP- CITYCLAR
WWTP- OXICLAR
WWTP- OXICLAR

Eco-Chem Research Agency s.r.o.

Firma Eco-Chem Research Agency s.r.o. – ECRA  je vlastníkem patentu separátoru při využití technologie USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration) a je nositelem technologického know-how spojeného s využitím této technologie. Při své činnosti úzce spolupracuje s další dceřinou firmou Eco-Chem Water Systems, a.s.. – ECWS. Společnost ECWS je vlastníkem ochranných známek na ČOV CITYCLAR, OXICLAR, MINICLAR, MICROCLAR , AGROCLAR a SECLAR a její hlavní činností je realizace dodávek ČOV na klíč. Obě uvedené společnosti jsou dceřinými společnostmi firmy Chemoprojekt, a.s.. 

Firma ECRA patří též do skupiny společností SAFICHEM  GROUP zastřešující významné projekční i strojírenské společnosti.

Firma Eco-Chem Research agency s.r.o. - ECRA používá vlastní pokrokovou technologii pro chemické a biologické čištění vod, využívající efektu vločkového mraku – fluidního filtru k oddělení suspenze vzniklé při aglomeračních procesech úpravy a čištění vod, která vešla do povědomí pod názvem USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration). Tato technologie umožňuje soustředit všechny procesy úpravy a čištění vody do jedné nádrže a to bez ohledu na to, zda má nádrž kruhový nebo pravoúhlý tvar nebo rozdílnou hloubku nádrže. Takto vytvořený integrovaný reaktor má menší rozměry než klasické objekty, snadnější obsluhu, menší provozní náklady a vyšší účinnost

Technologii USBF je možné použít pro úpravu povrchových a podzemních vod, čištění komunálních i průmyslových odpadních vod, čištění vod z potravinářské výroby, zemědělství apod. Tato technologie není omezena množstvím odpadních vod, pokrývá kapacity od jednotek ekvivalentních obyvatel až po největší komunální a průmyslové čistírny a úpravny vod – řádově s kapacitou miliónů ekvivalentních obyvatel. Vysoké parametry vyčištěné vody spolu s cenovou dostupností řadí tuto technologii na špičku v oboru.

Společnost ECRA se zaměřuje zejména na:

  • Zabezpečení vstupních podkladů
  • Zpracování studií pro nové stavby a rekonstrukce
  • Studie proveditelnosti
  • Nástin řešení
  • Dokumentace pro veřejné soutěže
  • Energetická a výkonová optimalizace
  • Provedení výkonově-energetického průzkumu
  • Projekt komplexních opatření
  • Řešení výzkumně-vývojových úkolů.

 

ECRA se též zabývá hledáním optimálního způsobu řešení ČOV cestou realizace poloprovozů v daných objektech.